Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

5484 a8bc 500

August 11 2017

latarek
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viakatastrofo katastrofo

July 20 2017

June 17 2017

latarek
3438 22ef
Reposted fromdontbemad dontbemad viatoniewszystko toniewszystko

June 08 2017

latarek
"Ciężko mi, bo nie mogę się z Tobą zobaczyć, ale sądzę, że gdyby nie Ty, moje życie byłoby jeszcze gorsze. Kiedy rano w łóżku o Tobie pomyślę, mogę sobie powiedzieć: no, trzeba nakręcić sprężynę i żyć jak należy. Ty się tam starasz, a ja się muszę starać tutaj".
— Haruki Murakami

May 18 2017

latarek
1415 6e98 500
latarek
1341 5b3f
latarek
1336 f9e7 500

April 27 2017

latarek
8674 593b
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viasalami salami
latarek
4115 824a
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaulepszaj ulepszaj

February 18 2017

latarek
3850 20d6
Reposted fromkelu kelu viaoski oski

June 28 2015

latarek
Dni były puste, niepotrzebne i wlokły się bez końca, nie mogłem czytać, nie mogłem pracować, trzy razy dziennie chodziłem do kina na wszystkie popołudniowe i wieczorne seanse, bez wyboru, jak leciało, byle tylko jakoś zabić czas, byle jakoś zagłuszyć ów sowi głos, który nieustannie pohukiwał wewnątrz mnie.
— Milan Kundera, "Żart"

May 28 2015

latarek
umierałem zbyt wiele razy
wierząc i czekając

czekając w pokoju
patrząc na popękany sufit
czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos...
doprowadzony do obłędu
— [C. Bukowski, fragment "z objęć..."]
Reposted fromlifeistragic lifeistragic viablaxkseoul blaxkseoul

May 27 2015

latarek
Dzisiaj kocham Cię jeszcze bardziej niż wczoraj, a nie możesz sobie nawet wyobrazić, jak bardzo kochałem Cię wczoraj.
— Listy pisane miłością
Reposted frombeatkazz beatkazz viasmuteczek smuteczek
latarek
2619 2a29 500
latarek
jeszcze będziemy
spotykać ludzi
dla których warto było
nie zawisnąć na gałęzi.
— jarosław borszewicz

March 10 2015

latarek
"Wszelkie biografie można streścić w pięciu słowach. Video meliora proboque, deteriora sequor. Jak każda istota ludzka wiem, co powinienem robić, lecz w dalszym ciągu robię to, czego robić nie należy."
— "Niewidomy w Ghazie", Aldous Huxley
Reposted fromelloko elloko viaviolator violator
latarek
0949 e47c
Reposted fromredux redux viaWascon Wascon

December 18 2014

latarek
2919 34c5
Reposted fromhagis hagis viaoski oski

December 01 2014

latarek
Ze smutkiem trzeba tak walczyć, jak z chorobą. Nie dopuścić, żeby się stał chronicznym stanem, nałogiem myśli i uczuć. Trzeba mu przeciwstawić cele i dążenia, które pozostały żywe, trzeba przeciwstawić obowiązek względem ludzi - ludzi bliskich i Tobie oddanych. Rozumiesz? Jest w Tobie więcej sił, niż Ci się teraz zdaje.
— Witkacy
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viastuckedinsoul stuckedinsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl