Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2018

latarek
1233 7601 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoski oski

January 20 2018

latarek
7043 a6b1 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

January 16 2018

latarek
3175 35a8
Poświatowska Halina
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viavigil vigil

November 21 2017

latarek
latarek
5491 cbb6 500
Stanisław Wyspiański, Chochoły.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

November 20 2017

3062 24b1
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vianyaako nyaako

October 17 2017

5484 a8bc 500

August 11 2017

latarek
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viakatastrofo katastrofo

July 20 2017

June 17 2017

latarek
3438 22ef
Reposted fromdontbemad dontbemad viatoniewszystko toniewszystko

June 08 2017

latarek
"Ciężko mi, bo nie mogę się z Tobą zobaczyć, ale sądzę, że gdyby nie Ty, moje życie byłoby jeszcze gorsze. Kiedy rano w łóżku o Tobie pomyślę, mogę sobie powiedzieć: no, trzeba nakręcić sprężynę i żyć jak należy. Ty się tam starasz, a ja się muszę starać tutaj".
— Haruki Murakami

May 18 2017

latarek
1415 6e98 500
latarek
1341 5b3f
latarek
1336 f9e7 500

April 27 2017

latarek
8674 593b
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viasalami salami
latarek
4115 824a
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaulepszaj ulepszaj

February 18 2017

latarek
3850 20d6
Reposted fromkelu kelu viaoski oski

June 28 2015

latarek
Dni były puste, niepotrzebne i wlokły się bez końca, nie mogłem czytać, nie mogłem pracować, trzy razy dziennie chodziłem do kina na wszystkie popołudniowe i wieczorne seanse, bez wyboru, jak leciało, byle tylko jakoś zabić czas, byle jakoś zagłuszyć ów sowi głos, który nieustannie pohukiwał wewnątrz mnie.
— Milan Kundera, "Żart"

May 28 2015

latarek
umierałem zbyt wiele razy
wierząc i czekając

czekając w pokoju
patrząc na popękany sufit
czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos...
doprowadzony do obłędu
— [C. Bukowski, fragment "z objęć..."]
Reposted fromlifeistragic lifeistragic viablaxkseoul blaxkseoul

May 27 2015

latarek
Dzisiaj kocham Cię jeszcze bardziej niż wczoraj, a nie możesz sobie nawet wyobrazić, jak bardzo kochałem Cię wczoraj.
— Listy pisane miłością
Reposted frombeatkazz beatkazz viasmuteczek smuteczek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl